Polityka prywatności i zgody formalne
Revita Properties sp. z o.o.

Polityka prywatności Revita Properties sp. z o.o.

Polityka prywatności Revita Properties sp. z o.o.

§1

REVITA PROPERTIES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Aleje Ujazdowskie 22 lok.8, 00-478 , zwaną dalej „Spółką”, wprowadza politykę prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

§2

Pojęcie „Odwiedzający” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową https://revitaproperties.pl/oraz jej podstrony, zwaną dalej „Stroną”.

§3

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka.
 2. Spółka  może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Odwiedzających innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Odwiedzający w celu skontaktowania się ze Spółką może wykorzystać dane kontaktowe wskazane w zakładce ,,Kontakt”.
 4. We wszelkich sprawach dotyczących użytkowania strony i spraw biznesowych można się skontaktować ze Spółką, wykorzystując w tym celu podane na stronie internetowej dane kontaktowe, np. adres e-mail.
 5. Wszelkie dane osobowe, które Odwiedzający podane w trakcie kontaktu ze Spółką, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
 6. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Odwiedzający mogą zapoznać się w zakładce ,,Kontakt”.

§4

 1. Spółka informuje Odwiedzających, że odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty należące do Grupy Przedsiębiorstw Revita Properties, z którymi podpisane zostały umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. Za Grupę Przedsiębiorstw uważa się przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę oraz przedsiębiorstwa kontrolowane a także podmioty powiązane kapitałowo. Przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę powinno być przedsiębiorstwem, które może wywierać dominujący wpływ na pozostałe przedsiębiorstwa ze względu na przykład na strukturę właścicielską, udział finansowy bądź przepisy regulujące jego działalność lub też uprawnienia do nakazywania wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych. Grupa Przedsiębiorstw Revita Properties to: … Spółka nie udostępnia gromadzonych danych innym podmiotom, chyba, że są one upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

§5

 1. Odwiedzający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Spółki.
 2. Odwiedzający ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Odwiedzający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Odwiedzający ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Spółki lub podmiotu trzeciego.

§6

 1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną Polityka Prywatności.
 2. Spółka przetwarza dane osobowe Odwiedzających i wykorzystuje je w zakresie i w celu:
 1. a) odpowiedzi na wiadomość skierowaną przez Odwiedzającego do Spółki,
 2. b) niezbędnym do nawiązania bądź ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania,
 3. c) prawidłowej realizacji świadczonych usług,
 4. d) niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów),
 5. e) dobrowolnie wyrażonej zgody.

§7

Dane osobowe przetwarzane w zasobach Spółki, mogą być przetwarzane przez niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, nie dłużej niż do czasu wygaśnięcie wszelkich roszczeń, które mogłyby wyniknąć z uwagi na celowość tego przetwarzania.

§8

 1. Spółka stosuje zaawansowane środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych gromadzonych w zasobach Spółki, zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.
 2. Spółka wdrożyła systemy szyfrowania oraz kontrolę dostępu, dzięki czemu zostały zminimalizowane skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych w zasobach Spółki danych osobowych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby przez Spółkę upoważnione lub podmioty, z którymi Spółka stale współpracuje, i z którymi Spółka zawarła umowę powierzenia.

§9

Odwiedzający ma możliwości skontaktowania się ze Spółką w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania pełnych danych osobowych.

§10

 1. Spółka wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki Odwiedzającego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych witryn. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Spółki.
 2. Gromadzone w powyższy sposób dane mogą identyfikować Odwiedzającego, co pozwala na dopasowanie treści stron internetowych, z których korzysta do jego potrzeb.
 3. Spółka przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Odwiedzającego , a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. obsługi liczników odwiedzin,
  2. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Spółce analizowania sposobu, w jaki Odwiedzający z korzystają ze strony internetowej Spółki.

§11

 1. Spółka informuje  Odwiedzających, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Odwiedzającego.
 2. Spółka wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Odwiedzającego usunięte po ich zapisaniu przez Spółkę poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Odwiedzający.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o możliwości usunięcia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§12

Spółka informuje  Odwiedzających, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Odwiedzającego może spowodować ograniczenia funkcjonalności strony internetowej Spółki. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania z usług strony.

§13

 1. Spółka korzysta z Google Analytics, tj. usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Odwiedzającego w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki Odwiedzający korzystają z dedykowanej strony internetowej Spółki. Informacje generowane przez cookie na temat aktywności Odwiedzającego będą przekazywane spółce Google.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji m.in. w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych oraz korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana  bądź uprawniona do tego na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Odwiedzający może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod wskazanym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

 

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych( osobowych jest Revita Properties sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  Aleje Ujazdowskie 22 lok.8, 00-478), kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@revitaproperties.pl. Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną  przez formularz kontaktowy, w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora polega na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. W przypadku wyrażenia zgody dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane mogą zostać wysłane do podmiotów wskazanych w §4 ust. 2 Polityki Prywatności. Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim została ona udzielona

Podanie powyższych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przez formularz kontaktowy wiadomość. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty handlowej do momentu jej wycofania.

Zgoda na przesyłanie oferty handlowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Revita Properties sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Aleje Ujazdowskie 22 lok. 8, 00-478, w celu przedstawienia oferty handlowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może być w każdym czasie wycofana, bez szkody na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.