O NAS

Revita Properties to innowacyjna spółka inwestycyjna typu private equity działająca na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Jako spółka dominująca w grupie kapitałowej (Grupa) koncentruje się na tworzeniu i zarządzaniu platformami inwestycyjnymi pełniąc funkcje portfolio managera. Pełni też rolę strategicznego i większościowego koinwestora w tworzonych wehikułach inwestycyjnych.

Revita jako portfolio manager zarządza platformami inwestycyjnymi i realizuje inwestycje nieruchomościowe za pośrednictwem celowych spółek projektowych (SPV).  Każda platforma inwestycyjna działa w ramach innego sektora rynku nieruchomości jako asset manager zapewniając dywersyfikację portfela inwestycyjnego Grupy.

Strategicznym celem Grupy jest wzrost wartości zarządzanych aktywów oraz rozbudowa holdingu o spółki usługowe rynku nieruchomości

Revita stanowi także centrum usług wspólnych (CUW) dla wszystkich podmiotów zależnych, którego zakres obejmuje m.in. business development, compliance, finanse i rachunkowość czy zasoby ludzkie.

W ramach swoich struktur rozwija Project Management Office (PMO) – biuro projektów czyli jednostkę wspierająca w organizacji zarządzanie projektami co zapewnia ujednolicenie działań operacyjnych.

AKTUALNOŚCI

GRUPA KAPITAŁOWA
REVITA PROPERTIES

Spółka CAPITAL EQUATE jest wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi jako Zewnętrznie Zarządzający ASI („ZASI”) w rozumieniu art. 8b ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, identyfikator krajowy ZAFI – PLZASI00145. Podmiot zarządzający funduszem typu Private Debt, który dostarcza kapitał i strategiczne zasoby spółkom portfelowym na realizację projektów inwestycyjnych.

Wybrane projekty realizowane przez nasze platformy inwestycyjne

U22 RESIDENCE

Kompleksowa rewitalizacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Warszawy przy ulicy Aleje Ujazdowskie 22. 

Marina Warmia

Projekt typu „Second home”, zlokalizowany na Warmii, w okolicy Olsztyna, na 45 ha działek budowlanych oraz ok 8 ha zaplecza (teren zieleni, drogi, ogrody odnowy, tereny sportowe). Kompleks jest w  bezpośrednim otoczeniu dwóch jezior z bezpośrednim dostępem do linii brzegowych. Wartość projektu: 45 mln zł; 

BOROWIECKA PARK

Kameralna inwestycja zlokalizowana na Wawrze („Borowicka Park”) jednej z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy, w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Projekt zakłada budowę 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 180 m2. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji: III kwartał 2022. Wartość projektu: 50,4 mln zł; 

Mścisławska 12

Rewitalizacja oraz rozbudowa budynku wielorodzinnego w Warszawie na Żoliborzu Dziennikarskim przy ulicy Mścisławskiej 12.  Projekt inwestycyjny polega na stworzeniu 6 apartamentów o łącznej powierzchni mieszkalnej 617m2 i 12 miejsc garażowych w nowo wybudowanym parkingu podziemnym. Wartość projektu: 15,5 mln zł. 

NASZ ZESPÓŁ I JEGO DOKONANIA

0
Aktualnie realizowane projekty
0
Jednostki mieszkaniowe w przygotowaniu
0
Współpracujący agenci nieruchomości
0
PUM projektów w przygotwaniu

KONTAKT

biuro@revitaproperties.pl

+48 727 797 487

Revita Properties Sp. z o.o.
Biuro: Aleje Ujazdowskie 22 lok.8, 00-478 Warszawa

Adres rejestrowy: Aleje Ujazdowskie 22 lok.8, 00-478 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000778047, REGON: 382891276, NIP: 5252784512

Revita Properties – Copyright 2020          |