Day

30 października, 2023
Informacja udostępniana w celu poinformowania inwestorów ASI o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa ASI przez klientów detalicznych na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku („Ustawa”) ((Dz. U. 2023 r., poz. 1723).  ...
Read More
Informacja udostępniana w celu poinformowania inwestorów ASI o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa ASI przez klientów detalicznych na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku („Ustawa”) ((Dz. U. 2023 r., poz. 1723).  ...
Read More