By

Maciej Rynarzewski
Zarząd spółki pod firmą REVITA PROPERTIES 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraziła zgodę na przedterminowy wykup całości Obligacji Serii B na żądanie własne zgodnie z procedurą określoną w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji tj. na wykup 1185 (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć) sztuk wyemitowanych Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1000,00 (słownie:...
Read More
Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu współpracy w ramach realizacji projektów Revita Properties z Phinance S.A. Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowanie z nimi trwałych relacji.
Read More